برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید

 

 

معرفی گروه پیشگیری و مبارزه با بیماریهای واگیر

 

گروه پیشگیری و مبارزه با بیماریهای واگیر     

این گروه یکی از واحدهای تخصصی در معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی استان آذر بایجان غربی می باشد. خط مشی فعالیت های این گروه در وزارت بهداشت ، درمان وآموزش پزشکی توسط مرکز مدیریت بیماریها ترسیم و به دانشگاهها ابلاغ می گردد.

  فعالیت های گروه پیشگیری و مبارزه با بیماریها به دو بخش اصلی تقسیم می شود:

 الف) مبارزه با بیماریهای واگیر

 ب ) مبارزه با بیماریهای غیرواگیر

 

 هدف از فعالیت این گروه پیشگیری، مراقبت و کنترل بیماریها در قالب بیماریهای واگیر و غیرواگیر می باشد که اهم فعالیتها به شرح ذیل است:
بیماریهای واگیر
          پیشگیری و کنترل بیماریهای زئونوز

پیشگیری و کنترل پدیکلوزیس، گال و جرب
پیشگیری و کنترل بیماری و مرگ و میر مالاریا
پیشگیری و کنترل بیماری آنفلوانزا و آنفلوانزای پرندگان
پیشگیری و کنترل بیماریهای آمیزشی
پیشگیری و کنترل بیماریهای منتقله از آب و غذا
پیشگیری و کنترل بیماریهای قابل پیشگیری با واکسن 
کنترل وضعیت ناقلین بیماری های مالاریا و لیشمانیا
پیشگیری و کنترل بیماری ایدز
پیشگیری و کنترل بیماری هپاتیت
پیشگیری و کنترل بیماری سل و جذام
ارتقاء کمی و کیفی وضعیت ایمن سازی.

 عمده فعالیت های این واحد اعم از فعالیت های پیشگیرانه ، کنترلی ، مداخله ای ویا ... در این حوزه در قالب و چهارچوب نظام مراقبت بیماریها انجام و شکل می گیرد


 

 

 

تنظیمات قالب