برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید

 

نظام دیده بانی سلامت

سیمای آماری-تحلیلی جمعیت

برنامه جامع پیشگیری و کنترل اختلالات ناشی از کمبود ید در استان آذربایجان غربی(سطح اول)

سند تغذیه و امنیت غذایی استان آذربایجان غربی

غذاهای بومی استان آذبایجان غربی

(با CD آموزشی برای پزشکان و کارشناسان)برنامه جامع کنترل دخانیات

(92-1389)تحلیل علل مرگ کودکان استان آذربایجان غربی

اطلس سلامت استان آذربایجان غربی 1391

برنامه جامع کنترل پدیکلوزیس در کودکان و دانش آموزان استان

تحلیل وضعیت آسیب های ناشی از حوادث مربوط به آتش بازی آخر سال 91-1389

نظام مراقبت های اولیه بهداشتی استان آذربایجان غربی، رویکردها، چالش ها و راهکارها

تحلیل وضعیت نظام مراقبت و کنترل بروسلوزیس در استان

گزارش عملکرد نظام مراقبت های اولیه بهداشتی  استان آذربایجان غربی سال 1391

گزارش عملکرد نظام مراقبت های اولیه بهداشتی  استان آذربایجان غربی سال 1392

گزارش عملکرد نظام مراقبت های اولیه بهداشتی  استان آذربایجان غربی سال 94-1393

پروژه های افتتاحی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی آذربایجان غربی در 28 امین سفر استانی رئیس جمهوری اسلامی ایران

برنامه جامع کنترل هاری در استان

سیمای مرگ و میر استان از سال 95-1383

برنامه تامین مراقبت های اولیه سلامت در حاشیه شهرها و سکونت گاههای غیررسمی استان آذربایجان غربی

گزارش ارزیابی بهداشت محیطی ندامتگاهای استان آذربایجان غربی

شناسنامه کارگاهی استان آذربایجان غربی

برنامه جامع کاهش مرگ مادران ناشی از عوارض بارداری و زایمان

 Dپیشگیری و کنترل کمبود ویتامین

گزارشی از روند احداث 533 واحد ارائه خدمات بهداشتی در قالب طرح تحول سلامت استان آذربایجان غربی 96-1393

مدیریت پسماند پزشکی و پسماندهای وابسته به آن

پوشش جامع همگانی مراقبت های اولیه بهداشتی با مجتمع خدمات سلامت باروری مادر

آموزش بلوغ برای دختران

پیشگیری از خطرات بهداشتی ناشی از کاربرد آفت کش های شیمیایی در کشاورزی

گزارش عملکرد اجرای برنامه ایراپن در شبکه بهداشت و درمان شهرستان نقده

اطلاعات دارویی پزشک خانواده

طرح دندانپزک خانواده مناطق روستایی و شهری استان آذربایجان غربی

تنظیمات قالب