برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید

به منظور سازماندهی اولویت های پژوهشی دانشگاه براساس نیاز نظام ارائه خدمات PHC، تقویت پژوهش های سفارش محور، تقویت تصمیم گیری مبتنی بر شواهد، تقویت رویکرد ترجمان دانش و آموزش پژوهشگران در این زمینه ؛ شورای تحقیقات کاربردی حوزه معاونت بهداشت ذیل شورای پژوهشی دانشگاه تشکیل گردیده است تا ضمن برآورده ساختن بخشی از نیازهای این حوزه، نسبت به ترویج و توسعه پژوهش کاربردی و بهره برداری از نتایج مطالعات در حیطه های مختلف نظام مراقبت های اولیه بهداشتی و سلامت همگانی اهتمام جدی بعمل آمده و شکاف های اطلاعاتی موجود حتی الامکان کاهش یابد.

 • اهمیت HSR

از آنجائیکه توسعه بهداشت و درمان جامعه مستلزم دسترسی به آخرین تحولات فنی و علمی و بکارگیری بهترین روشهای ممکن در ارائه خدمات است، تحقیق در سیستمهای بهداشتی درمانی(Health System Research) به عنوان یک شاخه پژوهش نوین شناخته شده است.

HSR جنبه کاربردی داشته و با هدف تولید اطلاعات مناسب برای حل مشکلات، مسائل اجرائی طراحی می شوند. منظور از اجرای این تحقیقات تدوین فرضیات علمی به منظور بسط دانش نو نیست، بلکه برای تصمیم گیری سطوح مدیریتی و ارائه راه حلهای مناسب انجام می شوند.

 

اهدف  پژوهش در نظام سلامت

هدف از پژوهش در نظام سلامت، حمایت از روند تصمیم گیری در تمام سطوح نظام بهداشتی با تولید اطلاعات مناسب است تا با افزایش کارآیی نظام منجر به بهبود وضعیت بهداشت جامعه شود.

 

 • ارتقا کیفیت تحقیقات در نظام سلامت
 • بسترسازی برای کاربرد نتایج پژوهش های حیطه HSR
 • حمایت از پژوهشگران و تصمیم‏ گیری آنان در تمام سطوح بهداشتی با افزایش کارایی و بهبود وضعیت بهداشتی گیرندگان خدمات بهداشتی
 • توانمندسازی محققین، مدیران و کارکنان حوزه معاونت بهداشت در پژوهش
 • ارزیابی نیازهای جامعه تحت پوشش به منظور بهبود مدیریت بهداشت، درمان و شیوه زندگی مردم
 • فراهم آوردن فرصت های مناسب جهت انتشار، ارائه و به کارگیری نتایج تحقیقات

 

ویژگیهای پژوهش در نظام سلامت

 • طبیعت چند بخشی و مشارکت گرایی
 • تمرکز بر راه حل های عملی
 • ضرورت رابطه تنگاتنگ مدیران و محققان
 • قابلیت اجرا در سطوح مختلف سیستم بهداشتی درمانی
 • اولویت‌گرایی
 • عملگرایی
 • سادگی درک نتایج
 • اثربخشی و کارایی

اهم وظایف شورای تحقیقات کاربردی حوزه بهداشت

 

 • تهیه و تنظیم نیازها و اولویت های پژوهشی حوزه بهداشت
 • سیاست گذاری، بررسی و تصویب طرح های ارائه شده با توجه به اولویتهای تحقیقاتی
 • نظارت بر اجرای طرح های پژوهشی مصوب در زمینه بهداشت همگانی و در چهار چوب رسالت سازمانی
 • همکاری با مراکز علمی تحقیقاتی - آموزشی جهت شناسایی مسائل و مشکلات، اولویت بندی آنها، تهیه پروپوزال های پژوهشی و برنامه عملیاتی و اجرای طرح های پژوهشی مرتبط با حوزه بهداشت
 • مشارکت و همکاری  با مجریان طرح ها ، پروژه ها و پایان نامه های دانشجویی در رسالت حوزه بهداشت  و انجام هماهنگی های مربوطه جهت در اختیار قرار دادن فیلد تحقیقاتی یا ارائه داده های موجود در سیستم بهداشتی
 • تولید شواهد مبتنی بر محیط و ترجمان دانش به منظور تسهیل تصمیم گیری های مدیریتی
 • برگزاری دوره های آموزشی متناسب با نیاز پرسنل معاونت امور بهداشتی و مراکز تابعه
 • طراحی و اجرای مطالعات مورد نیاز به منظور دستیابی به شاخص های ملی و بین المللی مورد نیاز
 • جمع بندی نتایج بدست آمده از طرح های پژوهشی اجرا شده و ارسال آن به واحدهای ذیربط جهت بهره برداری لازم
 • ارتقا توان علمی کارکنان و کارشناسان حوزه معاونت بهداشت و واحدهای تابعه از طریق برگزاری جلسات علمی و آموزشی در مورد موضوعات مرتبط با طرح های انجام شده با مشارکت و حمایت مراکز تحقیقاتی، پژوهشکده ها و دانشکده ها

 

ارکان اداری HSR در معاونت بهداشت

 • رئیس شورای تحقیقات کاربردی
 • دبیر شورای تحقیقات کاربردی
 • اعضای شورای تحقیقات کاربردی
 • شورای تحقیقات کاربردی شهرستان
 • ریاست شورای تحقیقات کاربردی بر عهده معاون بهداشت دانشگاه می باشد.
 • مسئولیت دبیرخانه شورای تحقیقات کاربردی با گروه آمار و تحلیل عملکرد معاونت بهداشت می باشد.

 

 

اعضای شورای تحقیقات کاربردی شهرستان

 • مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان (رئیس شورا)
 • رئیس مرکز بهداشت شهرستان (دبیر شورا)
 • مدیره مرکز آموزش بهورزی ( مسئول واحد گسترش شبکه در صورت نبودن مرکز آموزش بهورزی در شهرستان)
 • نماینده پزشکان خانواده شهرستان
 • نماینده بهورزان شهرستان
 • یک پزشک متخصص همکار برنامه های مرکز بهداشت شهرستان ( فوکال پوینت شهرستان)

 

 

فعالیت های انجام گرفته شورای تحقیقات کاربردی

 • عقد تفاهم نامه راه اندازی شورای تحقیقات کاربردی معاونت بهداشت 
 • صدور ابلاغ اعضا کمیته شبکه های بهداشت شهرستانهای تابعه
 • تعامل با معاونت تحقیقات و فناوری در اجرای طرح ها و پایان نامه ها
 •  ارائه پایگاه داده های سیستم بهداشتی به شیوه نظام مند
 • برگزاری جلسات بررسی و تعیین اولویت های پژوهشی حوزه بهداشت
 • برگزاری جلسات بررسی طرح های HSR بارگزاری شده در پژوهشیار و مرتبط با حوزه بهداشت
 • برگزاری جلسات آموزشی تقویت اعضای HSR شامل پروپوزال نویسی و ...
 • شرکت در جلسات بررسی طرح های HSR معاونت تحقیقات و فناوری

 

  

اعضای شورای تحقیقات کاربردی در معاونت بهداشت:

 •       دکتر احسان ریخته گر معاون بهداشت ( رئیس شورای تحقیقات کاربردی)
 •       مهندس لیلا خاکزاد رئیس گروه آمار و تحلیل عملکرد ( دبیر شورای تحقیقات کاربردی)
 •       دکتر فهیم بانی- معاون فنی معاونت بهداشت - (عضو شورای تحقیقات کاربردی)
 •       دکتر محمدباقر ولیزاده معاون اجرایی معاونت بهداشت مدیر گروه توسعه شبکه و ارتقاء سلامت - (عضو شورای تحقیقات کاربردی)
 •       دکتر پریسا صدیق راد رئیس گروه سلامت جمعیت، خانواده و مدارس- (عضو شورای تحقیقات کاربردی)
 •       مهندس محمدرضا آرمیون رئیس گروه بهداشت محیط - (عضو شورای تحقیقات کاربردی)
 •       دکتر رضا عباس زاده رئیس گروه بهداشت حرفه ای- (عضو شورای تحقیقات کاربردی)
 •       دکتر سریه زلفی رئیس گروه پیشگیری و مبارزه با بیماریهای واگیر- (عضو شورای تحقیقات کاربردی)
 •       دکتر مریم یزدی زاده رئیس گروه پیشگیری و مبارزه با بیماریهای غیرواگیر- (عضو شورای تحقیقات کاربردی)
 •      فریبا بابایی رئیس گروه بهبود تغذیه جامعه - (عضو شورای تحقیقات کاربردی)
 •      پریناز پورجعفری رئیس گروه سلامت روانی، اجتماعی و اعتیاد- (عضو شورای تحقیقات کاربردی)
 •      بفرین لاوا رئیس گروه بهداشت دهان و دندان - (عضو شورای تحقیقات کاربردی)

 

پیوندها:

 

 

تنظیمات قالب