برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید

عنوان فرآیند شناسه فرآیند
اجرای برنامه نظام مراقبت وقوع و پیامدهای بلایا
ارتقا ایمنی سازه ای
ارزیابی و آموزش آمادگی خانوادگی
استقرار سامانه پشتیبانی مدیریت خطر بلایا
نحوه انجام ارزیابی خطر و ایمنی واحدهای بهداشتی (SARA ) در شهرستان
برگزاری تمرین و مانور کارکردهای EOP برای تیم های عملیاتی
برگزاری کارگاه اموزشی
در شهرستان هاEOP تدوین برنامه عملیات پاسخ به بلایا و فوریتها

عنوان فرآیند شناسه فرآیند
اجرا و نظارت برنامه های آموزشی در گروه های هدف
اجرای غربالگری مراقبت سلامت دانش آموز سنین 5 تا 18 سال
رفتارهای مخاطره آمیز در نوجوانان
اجرای برنامه مدارس مروج سلامت (HPS)
رفتارهای مخاطره آمیز در جوانان
انجام مراقبت غربالگری جوانان 18تا 29سال
آموزش بلوغ و سلامت باروری
آموزش گروه های هدف
شناسایی نوجوانان غیر دانش آموز
غربالگری دانش آموزان از نظر ابتلا به پدیکلوز سر
نظارت و اجرای برنامه های آموزشی در زمینه ازدواج سالم و پایدار جوانان 18تا 29سال
نظارت و اجرای فعالیت فیزیکی و تمرینات کششی در مدارس در شهرستان
نظارت و اجرای واکسیناسیون توام نوجوانان 16-14
برگزاری کارگاه های اموزشی جهت جوانان در زمینه ترویج ازدواج سالم و پایدار

عنوان فرآیند شناسه فرآیند
ارائه خدمت سلامت دهان و دندان جهت دانش آموزان6_14 سال
فرآیند تامین خدمات سلامت دهان و دندان دانش آموزان 6تا 14 ساله ( ستادی )
فرآیند تامین خدمات سلامت دهان و دندان زیر 6سال (ستادی )
ارائه خدمت سلامت دهان و دندان به کودکان زیر6 سال

عنوان فرآیند شناسه فرآیند
اجرای دستورالعمل ارائه خدمات ادغام یافته سلامت برای میانسالان
آموزش هنگام و پس از هنگام در شهرستان
انجام زایمان در تسهیلات زایمانی
برگزاری جلسات آموزشی در زمینه پیشگیری از بارداریهای پرخطر و ناخواسته در شهرستان
برگزاری کلاس های آموزشی جهت گروه هدف در دوره سالمندی در شهرستان
برگزاری کمپین برای گروه هدف به منظور پیشگیری از ناباروری
برگزاری کمپین ملی سلامت میانسالان (ستاد)
پیشگیری از بارداریهای ناخواسته و پرخطر
تامین و توزیع موارد کمک آموزشی ویژه زوجین در شهرستان
توزیع اقلام فاصله گذاری به منظور پیشگیری از بارداری در گروه پر خطر در شهرستان
برگزاری کلاس های آمادگی برای زایمان جهت مادران باردار در شهرستان
مراقبت کودک سالم
مراقبت های ادعام یافته سلامت مادران(زنان خواهان بارداری در پایگاه های سلامت و خانه های بهداشت)
مراقبت های ادغام یافته سلامت مادران(اجرای دستورالعمل های کشوری)
مراقبت های ادغام یافته سلامت مادران(شناسایی،مراقبت،ارجاع وپیگیری مادران باردار در پایگاه سلامت و خانه های بهداشت)
مراقبت های ادغام یافته سلامت مادران(مراقبت بعداززایمان)
برگزاری کمپین ملی سلامت میانسالان
ارائه خدمات ادغام یافته سلامت میانسالان ( خانه بهداشت )
ارائه خدمات ادغام یافته سلامت میانسالان ( خانه بهداشت1 )
ارائه خدمات ادغام یافته سلامت میانسالان(پایگاه سلامت)
ارائه خدمات ادغام یافته سلامت میانسالان(مرکز خدمات جامع سلامت)
ارائه خدمات ادغام یافته سلامت میانسالان(مرکز خدمات جامع سلامت)2

عنوان فرآیند شناسه فرآیند
به کارگیری نیروی جدیدالاستخدام
پایش و نظارت بر واحدهای محیطی
تامین وتوزیع پزشکان عمومی
تامین و توزیع نیروی مشمول قانون خدمت پزشکان
تعیین استاندارد خرید تجهیزات
توزیع اقلام بهداشتی و مکمل
جمع آوری اطلاعات آماری
خرید خدمت مراقبت های اولیه سلامت در مناطق شهری بالای 20 هزار نفر
خرید دارو
نظارت بر ثبت اطلاعات مرگ و میر
واگذاری خدمات پرستاری در مرکز خدمات
واگذاری خدمات سلامت در مناطق شهری بالی 20هزار نفر
واگذاری داروخانه مراکز
انتخاب و معرفی مربی بهورزو کاردان نمونه
انجام تحقیقات ملی یا استانی
بررسی پاسخگویی به شکایات و درخواست ها
برگزاری کارگاه آموزشی غیر حضوری
برگزاری کارگاه حضوری
برگزاری جلسات هماهنگی با کارشناسان
تنظیمات قالب