برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید

عزم معاونت بهداشت برای توانمندسازی مدیران و رابطین کاروانهای حجاج استان

به گزارش روابط عمومی معاونت بهداشت، روز چهارشنبه ۹ خرداد ماه ۱۴۰۳ نشست تخصصی و آموزشی برای مدیران و رابطین سلامت کاروان‌های حجاج استان آذربایجان‌غربی در سالن شماره دو معاونت بهداشت با همت گروه پیشگیری ومبارزه با بیماریهای واگیر و آموزش و ارتقای سلامت این معاونت برگزار شد.

در این نشست دکتر زلفی رئیس گروه پیشگیری و مبارزه با بیماریهای واگیر معاونت بهداشت، به آموزش بیماریهای واگیر و طرق پیشگیری از آن، دکتر یزدی زاده رئیس گروه پیشگیری و مبارزه با بیماریهای غیر واگیر به آموزش بیماریهای غیرواگیر در حجاج ونحوه برخورد با آن، مهندس قاسمی به آموزش بهداشت محیط در سفر حج و خدیجه کاظمی رئیس گروه آموزش و ارتقای سلامت به آموزش خود مراقبتی در حجاج و توضیح لینک الکترونیکی نظام سندرومیک را توضیح دادند.

این جلسه آموزشی که به مدت یک روز برگزار گردید، مدیران و رابطین سلامت کاروانهای حج تمتع کل استان حضور داشته که با هدف توانمندسازی در راستای پیشگیری از انواع بیماریهای واگیر و غیر واگیر و خودمراقبتی در حجاج برپا شده بود.

گفتنی است امسال برای اولین بار در کشور فرم اطلاعاتی نظام سندرمیک با همت گروه پیشگیری ومبارزه با بیماریهای واگیر و گروه آموزش وارتقای سلامت معاونت بهداشت و مرکز بهداشت بوکان، سامانه الکترونیکی برای غربالگری حجاج راه اندازی شده است که به کمک این سامانه حجاج دچار بیماری واگیر، قبل از ورود به داخل کشور،قابل شناسایی و پیگیری میباشند که لینک این سامانه جهت پرکردن پرسشنامه طراحی شده دراختیار مدیران ورابطین سلامت قرار گرفت.

کلمات کلیدی
{author_name}
تصویر نویسنده :

رقیه امین دوست
عکاس

رقیه امین دوست

تنظیمات قالب