برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید

واحد" خدمات ادغام یافته دیابت" بعنوان یکی از واحدهای تحت پوشش معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی ارومیه در ماه دی سال1401در کلینیک تخصصی وفوق تخصصی تدبیر در طبقه پنجم بعنوان یکی از برنامه های"گروه پیشگیری ومبارزه با بیماری های غیر واگیر"با هدف "پیشگیری وکنترل ومراقبت  بیماری دیابت "که یکی از مهمترین بیماری های غیر واگیر با شیوع ومرگ ومیر بالا ونیز عوارض غیر قابل جبران است، راه اندازی گردید .این واحد با حضور متخصص داخلی ،پرستار دیابت ،کارشناس تغذیه وسلامت روان به بیماران مبتلا به دیابت که از طریق سیستم ارجاع الکترونیکی واز مراکز خدمات جامع سلامت ارجاع می شوند ارائه خدمت می نماید.     در این واحدبیمارانی که بر اساس  دستورالعمل کشوری برنامه دیابت ،نیاز به ویزیت متخصص داشته باشند پذیرش شده واقدامات درمانی لازم برای آنها انجام شده ودر پرونده الکترونیک بیماران ثبت می شودودر صورت نیاز  به انجام مراقبتهادر سایر زمینه ها از جمله ویزیت متخصص قلب وعروق وچشم وکلیه ،بیمار با هماهنگی به این واحدها ارجاع شده وتحت مراقبت ودرمان قرار می گیرد.علاوه بر این آموزش های مختلف در زمینه تغذیه و سلامت روان ومراقبت های پرستاری توسط کارکنان مربوطه برای بیماران ارائه می شود .

تنظیمات قالب