برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید

 

نام و نام خانوادگی : دکتر احسان ریخته گر

درجه تحصیلی : دکترای تخصصی

رشته تحصیلی : داخلی

 آدرس پست الکترونیکی :   rikhtegar.e@umsu.ac.ir

شماره تماس : 33466800-044

  • لطفا در تنظیمات صفحه گروه های خبری را جهت نمایش انتخاب نمایید.
تنظیمات قالب