برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید

 

 

(

 

راهبرد  کلی برنامه های سلامت دهان و دندان

 

                                                 راهبری و هدف گذاری ملی، برنامه ریزی و اجرای منطقه ای

هدف کلی:

تامین عدالت در سلامت با تمرکز بر برنامه ریزی و اجرا برای مناطق و گروه های محروم جامعه

 

اولویت های کاری گروه سلامت دهان و دندان استان در سال 1402 (هم راستا با رسالتهای ابلاغی وزارت محترم )

       1- تقویت ارایه مراقبتهای دهان و دندان در نظام شبکه توسط بهورز و مراقب سلامت

       2- ارایه بهینه خدمات دندانپزشکی در واحدهای دندانپزشکی با کمیت و کیفیت بالاتر

       3- ارتقای سواد سلامت دهان و دندان جامعه، افزایش خودمراقبتی دهان و دندان در مردم

       4- توانمندسازی جامعه به ویژه مادران برای ارایه خدمات پیشگیری دهان و دندان به کودکان

       5- تقویت نظام ارجاع د ردندانپزکی به ویژه در مناطق شهری

       6- تقویت نظارت و پایش بویژه تقویت پایش و نظارت درون و برون سازمانی و ایجاد نظارت مردمی

       7- اطلاع رسانی و افزایش آگاهی مردم از حقوق خود و گسترش مطالبه گری برای مراقبتهای دهان و دندان و خدمات دندانپزشکی

برنامه های اجرایی گروه سلامت دهان و دندان:

      1-برنامه کشوری ارتقای سلامت دهان و دندان دانش آموزان ابتدایی ( در چهار حوزه آموزش، پیشگیری، درمان و پژوهش) با محوریت: معاینه، آموزش و وارنیش فلورایدتراپی دانش آموزان ابتدایی تمامی مقاطع ویزیت و ارائه خدمات سطح 2 دندانپزشکی (پیشگیرانه و درمان)

      2- برنامه سلامت دهان و دندان کودکان زیر 6 سال(زیر 3 سال و 3 تا 6 سال)

      3- برنامه کشوری دندانپزشک خانواده ادغام در برنامه پزشک خانواده روستایی

      4- برنامه کشوری دندانپزشک خانواده ادغام در برنامه پزشک خانواده شهری

      5- برونسپاری واحد های سلامت دهان و دندان(دندانپزشکی) مراکز خدمات جامع سلامت

      6- برنامه کلینیکهای سیار دندانپزشکی به مناطق محروم و دورافتاده

      7- برنامه سلامت دهان و دندان مادران باردار و شیرده

 

معرفی اهداف و شرح وظایف گروه سلامت دهان و دندان

بیماریهای دهان و دندان بخصوص پوسیدگی های دندانی از جمله  شایعترین اختلالات مردم جهان به شمار میروند که عمدتاً از بهداشت فردی و عوامل محیطی ناشی میشوند. بهداشت دهان و دندان آخرین جزئی است که به نظام مراقبت های اولیه بهداشتی(PHC) کشور در سال 1374 اضافه و در نظام شبکه ادغام شده است.

 

 

 

 

تنظیمات قالب