برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید

آدرس : ایران - آذربایجان غربی - ارومیه - خیابان شهید بهشتی - روبروی مسجد قبا - معاونت امور بهداشتی

کد پستی : 44437 - 57159

کد شهر :044

فاکس ریاست : 33440197

فاکس واحد بیماریهای واگیر : 33475443

 

واحد

تلفن مستقیم

آدرس ایمیل

معاون امور بهداشتی

33466800

 

phc_riasat@umsu.ac.ir

phc@umsu.ac.ir

 

معاون فنی

33461700

-

معاون اجرایی

33461700

-

واحد گسترش شبکه ها

33461700

phc_gostaresh@umsu.ac.ir


واحد نیروی انسانی

33487246

 

واحد پزشک خانواده

33440016

p.khanevadeh@umsu.ac.ir

واحد امور دارویی

33459168

-

واحد سلامت جمعیت، خانواده و مدارس

33452830

phc_khanevadeh@umsu.ac.ir

واحد تغذیه

33452830

-

واحد بهداشت دهان و دندان

33452159

-

واحد سلامت روانی ، اجتماعی و اعتیاد

33450611

phc_mh@umsu.ac.ir

واحد آموزش بهداشت

33459168

phc_edu@umsu.ac.ir

واحد پژوهش های کاربردی

33465098

-

واحد بیماریهای واگیردار

33447061

phc_cdc@umsu.ac.ir

واحد بیماریهای غیرواگیردار

33456054

phc_cdc@umsu.ac.ir

واحد بهداشت محیط و حرفه ای

33431396

phc_mohit@umsu.ac.ir

واحد امور عمومی

33445830

-

واحد آمار و تحلیل عملکرد

33487245

amarphc@umsu.ac.ir

واحد امور مالی

33450610

phc_edari@umsu.ac.ir

واحد دبیرخانه

33487246

-

  • لطفا در تنظیمات صفحه گروه های خبری را جهت نمایش انتخاب نمایید.
تنظیمات قالب