برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید

 

مراقبین سلامت

باروری سالم و  جمعیت

قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت

گزیده ای از قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت

 

قوانین حمایت از خانواده و جوانی جمعیت

 

رویکرد سیاست های ابلاغی جمعیت در قانون برنامه ششم

 

گزیده نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن 1395

 

ابلاغ سیاست های کلی جمعیت

 

ناباروری

اندومتریوز و ناباروری

 

پلی کیستیک و ناباروری

 

دستورالعمل های سقط

پیشگیری از سقط های القایی

 

 

پیشگیری از اختلالات بارداری-سقط خود به خود جنین

 

 


برنامه جامع مهار،پایش ،پیشگیری و کاهش سقط خودبه خودی جنین

 

 

آگاه سازی در جهت حفظ توان بارداری و پیشگیری از اختلالات بارداری

 

 

آموزش و آگاه سازی جوانان و میانسالان(مجرد)

 

 

مستند آموزشی پیشگیری از سقط خود به خود جنین-ویژه ماما/مامامراقب و پزشک عمومی

 

 

مستند آموزشی پیشگیری از سقط خود به خود جنین-ویژه مراقب سلامت-بهورز

 

 

آموزش و آگاه سازی نوجوانان،جوانان و میانسالان(متاهل)

 

 

آگاه سازی در جهت حفظ توان بارداری و پیشگیری از اختلالات بارداری(ویژه زوجین در طی آموزش های هنگام ازدواج)

 

دستورالعمل های حین ازدواج

شیوه نامه برگزاری کلاسهای آموزش هنگام ازدواج در مراکز خدمات جامع سلامت

 

شیوه نامه برگزاری کلاسهای آموزش هنگام ازدواج در مناطق در معرض خطر

 

شیوه نامه کشوری برنامه بین دستگاهی آموزش ازدواج

 

فلوچارت برگزاری کلاس های آموزشی هنگام ازدواج در مراکز جامع سلامت

 

دستورالعمل کشوری "ارتقاء کمی و کیفی آموزش های هنگام و پس ازدواج" در راستای برنامه همکاری مشترک بین دستگاهی

 

تک فرزندی

مشاوره تک فرزندی

 

مراقبت مادران


 


 

 

دستورعمل کشوری مراقبت از بیماران قلبی در بارداری، زایمان و پس از زایمان

 

 

مراقبت های ادغام یافته مراقبت مادران(ویژه دانش آموخته غیر مامایی)

 

 

مراقبت های ادغام یافته مراقبت مادران(ویژه دانش آموخته مامایی)

 

 

پیگیری مادران باردار نیازمند مراقبت ویژه در معاونت های بهداشت و درمان

 

 

راهنمای وزن گیری مادران باردار

 

 

ارزیابی خطر ترومبوآمبولی

 

 

مسیر بالینی مدیریت خونریزی های مامایی

 

 

پروتکل مدیریت خونریزی های مامایی

 

 

دستورعمل تامین مراکز حمایت و اسکان مادران نیازمند

 

 

راهنمای تشخیص و درمان بیماری کووید - 19 در بارداری

 

 

کدهای ثبت بیماری در برنامه سلامت مادران

 

 

دستورالعمل پیشگیری از ترامبوآمبولی وریدی (VTE) در بارداری و پس از زایمان برای اجرا در سطوح تخصصی و بیمارستانی

 

 

دستورعمل کشوری احیا با مایعات، خون و فراورده ها در خونریزی مامایی

 

 

فلوچارت غربالگری،تشخیص و مراقب بیماری دیابت در دوران بارداری و پس از زایمان

 

 

دستورالعمل موربیدیتی

 

 

نظام کشوری مراقبت مرگ مادر 95

 

مراقبت کودکان


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 


 


 


 


 

 

دستورالعمل اجرایی ابزار غربالگری تکامل : ASQII

 

 

برنامه حمایت تغذیه ای کودکان زیر پنج سال و مادران باردار و شیرده مبتلاء به سوء تغذیه خانوارهای نیازمند با مشارکت خیرین

 

 

گزارش شاخص های سلامت نوزادان استان آذربایجان غربی براساس داده های سال 1398 سامانه ایمان

 

 

سند ملی رشد و تکامل همه جانبه دوران ابتدای کودکی

 

 

راهنمای ارزیابی مجدد بیمارستانهای دوستدار کودک

 

 

راهنمای ارزیابی مجدد بیمارستانهای دوستدار کودک

(بخش زنان و زایمان،بخش اطفال و بخش NICU)

 

 

اصول مشاوره در مراکز مشاوره شیردهی

 

 

اقدامات دهگانه بیمارستان های دوستدار کودک در کووید

 

 

تجویز رمدسیور به مادران شیرده

 

 

تغذیه با شیر مادر و کووید 19

 

 

دستورالعمل کشوری برقراری تماس پوست با پوست مادر پس از تولد

 

 

دستورالعمل اجرایی تماس پوستی با مادر

 

 

دستورالعمل کشوری دوشیدن و ذخیره شیر مادر

 

 

دستورالعمل کشوری نحوه عملکرد شرکت های تولیدی شیرمصنوعی

 

 

دستورالعمل ایجاد واحد مشاوره شیردهی

 

 

ضوابط و معیارهای موضوع تبصره (2) ماده یک قانون ترویج تغذیه با شیرمادر و حمایت از مادران در دوران شیردهی 

 

 

 عدم توصیه شیرمصنوعی یا مکمل تجاری

 

 

مجموعه تنقیحی قانون احکام ترویج تغذیه با شیرمادر

 

 

راهنمای پایش بیمارستانهای دوستدار کودک

 

 

دستورالعمل تکمیل دفتر مراقبت اطفال

 

 

فرم معاینه نوزاد توسط پزشک

 

 

آیین نامه اجرای برنامه مراقبت نوزاد در معرض خطر در بیمارستان ها مبتنی بر حاکمیت بالینی

 

 

دستورالعمل ارزیابی بیمارستان های دوستدار کودک در کووید

 

 

سناریوی احیای پایه شیرخوار

 

 

سناریوی احیای پایه کودک

 

 

سناریوی مانور هایملخ شیرخوار

 

 

سناریوی مانور هایملخ کودک

 

 

قانون حمایت از اطفال و نوجوانان

 

 

دستورالعمل ارتقاء مهارت بالینی احیاء پایه کودکان

 

 

دستورالعمل برنامه مراقبت و پیگیری کودکان بیمار پرخطر

 

 

راهنمای بوکلت کودک سالم پزشک

 

 

راهنمای بوکلت کودک سالم غیر پزشک

 

 

راهنمای جامع مراقبت ادغام یافته کودک سالم

 

 

راهنمای مشاوره با مادر

 

 

فرم ثبت مراقبت کودک سالم- پرونده خانوار

 

 

گام های ده گانه مبتنی بر شواهد برای بهبود کیفیت EPIQ

 

 

پیگیری معاینات رتینوپاتی نارسی نوزادان

 

 

کمک به تنفس نوزاد

 

 

کتابچه نکات کلیدی برای مراقبت از نوزادان سالم زود متولد شده

 

 

سیاست نامه بانک شیر مادر

 

نوجوانان و مدارس


 


 


 


 


 


 


 


 

 

مراقبت های ادغام یافته تیم سلامت برای نوجوانان(ویژه پزشک)

 

 

مراقبت های ادغام یافته تیم سلامت برای نوجوانان(ویژه غیر پزشک)

 

 

آموزش بلوغ برای دختران

 

 

کتاب "من دیگه بزرگ شدم"

 

 

راهنمای خودمراقبتی برای سفیران سلامت(ویژه دانش آموزان ابتدایی)

 

 

برنامه سفیران سلامت دانش آموزی

 

 

راهنمای خودمراقبتی برای سفیران سلامت(ویژه دانش آموزان مقطع متوسطه اول)

 

 

راهنمای خودمراقبتی برای سفیران سلامت(ویژه دانش آموزان مقطع متوسطه دوم)

 

 

شیوه نامه مراقبت و کنترل بیماریهای واگیر تنفسی در مدارس

 

 

دستورالعمل مراقبت و کنترل بیماری کرونا در مدارس

 

 

راهنمای تهویه در مدارس

 

 

فعالیت الگوی آموزشی در بازگشایی مدارس

 

 

تولید محتوای راهنمای فعالیت فیزیکی نوجوانان در کاشان

 

 

راهنمای فعالیت فیزیکی نوجوانان در کاشان

 

 

دستورالعمل بهداشت و پایگاه تغذیه سالم

 

 

دستورالعمل اجرایی برنامه ارتقای سطح سلامت نوجوانان

 

 

بسته آموزش همگانی

 

 

راهنمای آموزشی و دستورالعمل کشوری پدیکلوزیس

 

 

دستورالعمل اجرایی سنجش سلامت

 

 

دستورالعمل برنامه ملی شیر مدرسه

 

 

دستورالعمل ویتامین "د" در مدارس

 

 

کتاب: "آنچه نوجوان باید از دخانیات بداند"

 

 

کتاب:"هنر نه گفتن"

 

 

کنترل طغیان در مدارس

 

 

بسته آموزشی"برنامه ریزی فردی برای خودمراقبتی"

 

 

محتوای آموزشی بهداشت فردی

 

 

دانستنی های سلامت دهان و دندان ویژه مراقبین سلامت

 

 


 


 


 


 

جوانان

 


 


 


 


 


 

 

سند سلامت جوانان

 

 

دستورالعمل اجرایی برنامه سفیران سلامت دانشجویی

 

 

راهنمای بالینی و برنامه اجرایی تیم سلامت برای نوجوانان(ویژه پزشک)

 

 

راهنمای بالینی و برنامه اجرایی تیم سلامت برای نوجوانان(ویژه غیرپزشک)

 

 

پیشگیری از حوادث حمل و نقل در جوانان

 

 

دانستنی های ازدواج سالم

 

 

ازدواج جوانان در همه گیری کرونا

 

 

راهنمای آموزشی شیوه زندگی سالم-پیشگیری از رفتارهای پرخطر

 

 

راهنمای آموزشی شیوه زندگی سالم-تغذیه و رژیم غذایی در نوجوانان و جوانان

 

 

راهنمای آموزشی شیوه زندگی سالم-سلامت جسمانی در نوجوانان و جوانان

 

 

راهنمای خود مراقبتی جوانان

 

سلامت سالمندان


 


 


 


 


 

 

مراقبت های ادغام یافته سلامت سالمندان ویژه پزشک

 

 

مراقبت های ادغام یافته سلامت سالمندان ویژه بهورز و مراقب سلامت

 

 

تغذیه سالم در دوران سالمندی

 

 

توانبخشی در دوران سالمندی

 

 

زندگی سالم در دوران سالمندی

 

 

سلامت روان در دوران سالمندی

 

 

فعالیت بدنی در دوران سالمندی

 

سلامت میانسالان

 

بسته خدمات ادغام یافته سلامت میانسالان

 

نمودارهای وزن گیری

 

نمودار وزن گیری (کم وزن-تک قلویی)

 

 

نمودار وزن گیری(طبیعی-تک قلویی)

 

 

نمودار وزن گیری(اضافه وزن-تک قلویی)

 

 

نمودار وزن گیری(چاق-تک قلویی)

 

 

نمودار وزن گیری(طبیعی-دوقلویی)

 

 

نمودار وزن گیری(اضافه-دوقلویی)

 

 

نمودار وزن گیری(چاق-دوقلویی)

 

 

نمودار BMI برای سن(مادران باردار)

 

 

 

بهبود تغذیه

بسته آموزشی تغذیه در برنامه تحول سلامت در حوزه بهداشت

بسته جامع خدمات تغذیه در برنامه تحول سلامت (ویژه مراقب سلامت/بهورز/ماما/کارشناس تغذیه و پزشک)

 

سلامت روان

مدیریت خشم

آزمون غربالگری درگیری با الکل،سیگار و مواد

آزمون غربالگری درگیری با الکل،سیگار و مواد-راهنمای استفاده در مراقبت اولیه

مداخله شناختی-رفتاری مختصر

مداخله مختصر برای مصرف مخاطره آمیز و آسیب رسان مواد

مدیریت استرس

بسته آموزشی کارشناس مراقب سلامت خانواده در حوزه سلامت روانی، اجتماعی و اعتیاد

بسته آموزشی مداخلات توانمندسازی در پیامدهای نامطلوب سلامت اجتماعی

نوجوان سالم من-راهنمای آموزشگر

مهارت های زندگی برای کودکان(6 تا 12 ساله)-مربیان

بسته آموزش مهارت های فرزندپروری برای کودکان 2 تا 12 سال-کتاب راهنمای مربی

بسته آموزش مهارت های فرزندپروری برای کودکان 2 تا 12 سال-کتاب کار والدین

مهارت های زندگی برای کودکان(6 تا 12 ساله)-کتاب کار کودکان

نوجوان سالم من-راهنمای والدین

ویرایش دوم مسیر خدمات برنامه تشخیص و مراقبت اختلالات مصرف -ارسال تیر 1400

 

 

تنظیمات قالب