English|صفحه اصلی  | سایت اصلی دانشگاه | امروز: جمعه ١٠ آذر ١٤٠٢
-->

بوفه مدارس:

رشد و توسعه کشورها  بیش از هر چیز به نیروی انسانی ماهر و توانمند وابسته است. نسلی که بتواند دانش فنی منطبق با زمان و مکان را ابداع کند. نسلی که توانمندی کار فکری و بدنی را داشته باشد. نیروی کار سالم و ماهر از مزرعه و معدن و کارخانه تا حضور در صحنه های علمی و دانشگاهها ضامن بقا و توسعه هر کشور است. دانش آموزان در سنینی هستند که دوران خردسالی را گذرانده اند و از نظر وضعیت تغذیه ای یکی از مهمترین دوران زندگی خود را پشت سر گذاشته اند. دوران جنینی و سالهای اول تولد مهمترین دوران رشد یک کودک است و رسیدن مواد مغذی اعم از پروتئین، انرژی و ریز مغذیها نقش بسیار مهم و اساسی در رشد او تا قبل از مدرسه داشته است. عوارض بعضی از این کمبودها اگر کودک با آن روبرو شده باشد  در سنین مدرسه غیر قابل جبران است .عمده ترین مشکلات تغذیه ای در سنین دبستان سوءتغذیه ناشی از کمی دریافت پروتئین و انرژی ، کمبود ید، کمبود روی، کمبود آهن و کم خونی ناشی از آن می باشد. در دوران بلوغ  با توجه به سریعتر بودن روند رشد نیازهای تغذیه ای ازجمله نیاز به پروتئین، آهن، کلسیم، و ویتامینها افزایش می یابد. در دوران نوجوانی نیز نیاز های تغذیه ای مشابه بزرگسالی است به علاوه نوجوانان باید روزانه ازسه وعده غذای اصلی و دو میان وعده استفاده نمایند. یکی از عادات غذایی بد رایج دربین دانش آموزان نخوردن صبحانه است که لازم است اولیاء دانش آموزان نسبت به این موضوع توجه داشته و اطلاعات لازم دراین خصوص نیز از طریق مدارس و مراکز بهداشتی درمانی در اختیار خانواده های دارای فرزند زیر 18 سال، قرار گیرد

یکی از راهکارهایی ارتقای سلامت تغذیه ای دانش آموزان و به منظور تامین بخشی از انرژی مورد نیاز دانش آموزان، ارائه مواد غذایی سالم و جلوگیری از عرضه مواد غذایی کم ارزش تغذیه ای به دانش آموزان احداث بوفه یا پایگاه تغذیه سالم در مدارس بوده که از سال 1384 و با تصویب هیات محترم وزیران در مدارس کشور اجرایی گردیده است. طبق تعریف پایگاه تغذیه سالم مکانی است در مدرسه که برابر با قوانین وزارت خانه های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و آموزش و پرورش احداث و تجهیز شده و مواد خوراکی به عنوان میان وعده از طریق آن به دانش آموزان عرضه می گردد. طبق تعریف، میان وعده غذایی است که در دو نوبت صبح و بعداظهر مصرف می شود .