English|صفحه اصلی  | سایت اصلی دانشگاه | امروز: شنبه ٠١ مهر ١٤٠٢
-->

 واحد تسهیلات زایمانی

یکی از اجزای سلامت و ایمنی مادران تحقق زایمان ایمن است. از آنجا که اکثر مرگها و عوارض ناشی از بارداری و زایمان در حول و حوش زایمان اتفاق می افتد، بنابر این تامین شرایط لازم برای انجام زایمان ایمن در نظام ارائه خدمات، توجه به کیفیت خدمات ارائه شده برای مردم روستا و امکان تشخیص و ارجاع بموقع آنان در صورت بروز عوارض بارداری و زایمان از اولویتهای مهم در سیستم ارائه خدمات می باشد. لذا از سال 67 پروتکلهای تاسیس واحدهای تسهیلات زایمانی در مناطق روستائی به منظور ايجاد شرايط زايمان ايمن و كاهش زايمان در منزل با شرایط خاص تصویب و ابلاغ گردید.

در برخی از مراکز بهداشتی درمانی روستایی، که در مسیر طبیعی چند مرکز بهداشتی درمانی دیگر قرار گرفته باشد و گلوگاه عبور جمعیتی حدود 20هزار نفر تلقی گردد، مشروط بر اینکه فاصله این محل تا نزدیکترین شهری که بیمارستان یا زایشگاه دارد (با استفاده از اتومبیل) از یک ساعت بیشتر باشد، می توان بخشی بنام تسهیلات زایمانی ضمیمه مرکز بهداشتی درمانی روستایی ایجاد کرد.

هم اکنون 11 واحد تسهيلات زایمانی در شهرستانهای مختلف استان به ارائه خدمات مشغول مي باشد.

 خدمات ارائه شده در اين مراكز:
1- انجام زایمان بهداشتی

3- انجام مراقبتهای دوران بارداری، حین بارداری و پس از زایمان
4- انجام مراقبت اوليه نوزادان
5- معاینه پستان، واژینال و دارو درمانی
6- مشاوره پيش از بارداری، بارداری، تنظیم خانواده
7- ارجاع و اعزام بیماران به مراكز مجهزتر
8- معاینه زنان
9- نظارت بر فعاليت بهورزان
10- آموزش زنان

می باشد.