English|صفحه اصلی  | سایت اصلی دانشگاه | امروز: يکشنبه ٠٩ مهر ١٤٠٢
-->

 

واحد باروری سالم و جمعیت

برنامه باروری سالم و جمعیت متولی ارتقاء نرخ باروری کلی از زیر حد جایگزینی به بالاتر از حد جایگزینی با توجه به سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری در 30 اردیبشهت ماه 1393 مبني بر لزوم ارتقاء پویایی، بالندگی و جوانی جمعیت و در راستای رویکردها و سیاست های برنامه باروری سالم و جمعیت با الزام برحفظ و ارتقاء سلامت مادروکودک از طریق افزایش حاملگی های برنامه ریزی شده،)فرزندآوری) افزایش رضایتمندی از زندگی زناشویی در چارچوب سلامت باروری و جنسی، کاهش شیوع ناباروری های اکتسابی و هماهنگی های لازم درون بخشی و بین بخشی و اجرایی سازی برنامه صیانت از جمعیت منجر به ارتقاء كميت و كيفيت مطلوب جمعيت می گردد.

واحد باروری سالم وجمعیت تلاش مي نمايد تا با برنامه ريزي، خدمات آموزشي، مشاوره اي و مراقبتي، پژوهشی، پشتيباني، نظارت بر شهرستان های تابعه، سياست هاي وزارت متبوع را از طريق واحدهاي بهداشتي درماني تحت پوشش اجرائی نماید.

در این راستا آگاهی رسانی به جامعه درباره بهترین دوره های سنی برای بارداری ها و نیز بهترین فاصله بين بارداري هاي برنامه ريزي شده از اهميت ويژه اي برخوردار است.

در راستای همکاری های بین بخشی این واحد در نظر دارد با  تقويت ارتباط با بخش خصوصي، اطلاع رساني از طريق رسانه هاي گروهي، تهيه و توزيع جزوات آموزشي، انجام هماهنگي با واحدهای فنی معاونت بهداشتی، مراكز آموزشي و ساير ادارات و ارگان ها، خدمات باروری سالم و برنامه صیانت از جمعیت را اجرایی نماید.

انتظار داریم با ارتقاء آگاهی ها و اصلاح نگرش های مرتبط با برنامه باروری سالم و ارتقای آن درگروه زنان 10 تا 54 سال همسر دار به ویژه خانواده های بدون فرزند، خانواده های تک فرزند، خانواده هایی که فرزند/ فرزندان خود را بدنیا آورده و خواهان فرزند بعدی بوده و زوجین نابارور بهترین تصمیم را برای سلامت باروری خود اتخاذ نمایند.

با توجه به رویکردها و سیاست های اداره باروری سالم و جمعیت وزارت متبوع، با توجه به منویات مقام معظم رهبری در راستای طرح صیانت از جمعیت و ارتقاء نرخ باروری کلی شرح وظایف برنامه باروری سالم و جمعیت، اهم فعالیت ها به شرح زیر می باشد:

معرفی برنامه آموزش هنگام ازدواج پرداختن به فعالیت هاي تقویت آموزش هاي هنگام ازدواج یکی از مسایل مهمی است که بر اساس سیاستهاي ابلاغی جمعیت مقام معظم رهبري و درراستاي تحکیم بنیان خانواده مورد توجه قرار گرفته است. هدف از این فعالیتها، آموزش مهارتها و توانمنديهاي لازم به زوجین شرکت کننده در کلاس هاي آموزش هنگام ازدواج براي آغاز و ادامه زندگی مشترك میباشد. به منظور کنترل وکاهش طلاق و تحکیم بنیان خانواده، کلاسهاي آموزش هنگام ازدواج در زمینه هاي اخلاق، احکام، روانشناسی، حقوق و سلامت جنسی بصورت شش ساعته با همکاري مشترك بین دستگاهی برگزار می شود. هدف کلی : افزایش رضایت از زندگی زناشوئی به منظور کنترل و کاهش طلاق اهداف اختصاصی : - افزایش آگاهی زوجین در زمینه اخلاق و احکامافزایش آگاهی زوجین در زمینه بهداشت و سلامت جنسی - افزایش آگاهی زوجین در زمینه حقوق - افزایش آگاهی زوجین در زمینه مهارت هاي زندگی گروه هدف : زوجین در آستانه ازدواج و پس از آن

                                                         ​رویکردها و سياست‌هاي دفتر سلامت جمعیت، خانواده و مدارس

1.      ترویج مفاهیم آموزشی در خصوص اهمیت ازدواج مناسب در سنین مناسب و اهمیت فرزندآوری سالم و به موقع

2.      تلاش در جهت ارتقای آگاهی زوجین در ابتدای زندگی زناشویی با هدف ارتقای رضایتمندی از زندگی زناشویی

3.      آموزش و مشاوره در راستای:

·         افزایش بارداری های

·         کاهش میانگین فاصله زمانی بین ازدواج و فرزند اول

·         کاهش میانگین فاصله زمانی بین فرزندان

·         کاهش سقط القائی و عوارض ناشی از آن

·         تشخیص و اقدام به موقع جهت پیشگیری از ناباروری

4.      ارتقای دانش و نگرش و عملکرد جامعه در زمینه عوامل مستعد کننده ناباروری

5.      تشخیص اولیه زوجین نابارور و ارجاع آنان به سطوح بالاتر

6.      ارتقا و بهبود شاخص های مرتبط با سلامت مادران و کودکان با تاکید بر فرزندآوری سالم

7.      برنامه ریزی و طراحی مداخلات لازم جهت ارتقاء و بهبود شاخص باروری کلی

8.      ارتقاء سطح آگاهی مدیران/ پرسنل ارائه دهنده خدمت درخصوص افزایش نرخ باروری کلی

9.      ارجاع جهت انجام به موقع مشاوره های پیش از بارداری

10. آموزش روابط جنسی سالم در دوران همه گیری کووید-19

 برنامه صیانت از جمعیت

1.      رصد دقیق آمایش جمعیت و نرخ باروری

2.      افزایش هدفمند نرخ باروری در استان

3.      توانمندسازی ذینفعان کلیدی و جمعیت هدف

4.      ارائه پیشنهاد در زمینه اصلاح قوانین و خط مشی های نظام سلامت

 برنامه آموزش های هنگام ازدواج

1.      ارتقاء کمی و کیفی کلاس های آموزش های هنگام ازدواج

2.      ارتقاء آگاهی و توانمند سازی مربیان کلاس های آموزش هنگام ازدواج

3.      ارتقاء استاندارد فضای فیزیکی و تجهیزات مورد نیاز آموزش ها

4.      ارتقاء کیفیت برگزاری کلاس ها متناسب با شرایط همه گیری کووید-19

5.      افزایش رضایتمندی از زندگی زناشویی در چارچوب سلامت باروری و جنسی

6.      ارتقای آگاهی های احکام ، حقوقی، بهداشت جنسی و روانشناسی زوج های جوان با برگزاری کلاس های 6ساعته همکاری مشترک بین دستگاهی