English|صفحه اصلی  | سایت اصلی دانشگاه | امروز: شنبه ٠١ مهر ١٤٠٢
-->

سیمای آماری-تحلیلی جمعیت

محتوای آموزشی تغذیه

برنامه جامع پیشگیری و کنترل اختلالات ناشی از کمبود ید در استان آذربایجان غربی(سطح اول)

سند تغذیه و امنیت غذایی استان آذربایجان غربی

غذاهای بومی استان آذبایجان غربی

برنامه جامع کنترل دخانیات(با CD آموزشی برای پزشکان و کارشناسان)

تحلیل علل مرگ کودکان استان آذربایجان غربی(92-1389)

اطلس سلامت استان آذربایجان غربی 1391

برنامه جامع کنترل پدیکلوزیس در کودکان و دانش آموزان استان

تحلیل وضعیت آسیب های ناشی از حوادث مربوط به آتش بازی آخر سال 91-1389

بررسی اپیدمیولوژیکی و برنامه جامع پرتویابی و پرتوگیری در مراکز تولید پرتو پزشکی استان

نظام مراقبت های اولیه بهداشتی استان آذربایجان غربی، رویکردها، چالش ها و راهکارها

تحلیل وضعیت نظام مراقبت و کنترل بروسلوزیس در استان

گزارش عملکرد نظام مراقبت های اولیه بهداشتی  استان آذربایجان غربی سال 1391

گزارش عملکرد نظام مراقبت های اولیه بهداشتی  استان آذربایجان غربی سال 1392

گزارش عملکرد نظام مراقبت های اولیه بهداشتی  استان آذربایجان غربی سال 94-1393

پروژه های افتتاحی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی آذربایجان غربی در 28 امین سفر استانی رئیس جمهوری اسلامی ایران

برنامه جامع کنترل هاری در استان

تحلیل وضعیت برنامه کنترل ایدز

شیوه نامه طراحی و اجرای کارگاه آموزشی

ترجمان دانش در نظام سلامتاستان آذربایجان غربی

سیمای مرگ و میر استان از سال 95-1383

برنامه تامین مراقبت های اولیه سلامت در حاشیه شهرها و سکونت گاههای غیررسمی استان آذربایجان غربی

گزارش ارزیابی بهداشت محیطی ندامتگاهای استان آذربایجان غربی

شناسنامه کارگاهی استان آذربایجان غربی

برنامه جامع کاهش مرگ مادران ناشی از عوارض بارداری و زایمان

دفترچه مراقبت مادر و نوزاد

ارزیابی بهداشت محیطی کشتارگاه های استان

گزارش کمی سازی آلودگی هوای شهر ارومیه در سال 1393 و 1394

سند توسعه سلامت استان

نیازسنجی آموزشی بهورزان

سیمای سلامت زنان

پیشگیری و کنترل کمبود ویتامین D

گزارشی از روند احداث 533 واحد ارائه خدمات بهداشتی در قالب طرح تحول سلامت استان آذربایجان غربی 96-1393

مدیریت پسماند پزشکی و پسماندهای وابسته به آن

پوشش جامع همگانی مراقبت های اولیه بهداشتی با مجتمع خدمات سلامت باروری مادر

آموزش بلوغ برای دختران

پیشگیری از خطرات بهداشتی ناشی از کاربرد آفت کش های شیمیایی در کشاورزی

گزارش عملکرد اجرای برنامه ایراپن در شبکه بهداشت و درمان شهرستان نقده

اطلاعات دارویی پزشک خانواده

طرح دندانپزک خانواده مناطق روستایی و شهری استان آذربایجان غربی

تحلیل عملکرد نظام مراقبت مرگ کودکان