English|صفحه اصلی  | سایت اصلی دانشگاه | امروز: يکشنبه ٠٩ مهر ١٤٠٢
-->

جوانان:

 برنامه سلامت جوانان در ابتدا به شکل ادغام یافته با اداره سلامت نوجوانان و مدارس در سال 87 آغاز گردید. اما در همان سالها تمرکز عمده برنامه روی جمعیت نوجوانان در مدرسه بود به علت اینکه در دسترس بودند و دسترسی به ایشان دسترسی به والدینشان را محتمل می ساخت در آن سالها بودجه برنامه با تمرکز بر جمعیت متمرکز در مدارس با رویکرد گسترش مراقبت های سلامتی دانش آموزان هزینه می شد و هزینه ای به برنامه جوانان اختصاص نداشت در سال 89 با نقب زنی به بودجه مدارس بخشی از فعالیتهای جوانان ساماندهی شد لازم به ذکر است که جوانان از نگاه وزارت ورزش و جوانان گروه سنی 29-15سال است که در دفتر سلامت خانواده این گروه با نظر مدیریت محترم دفتر گروه سنی 29-18سال تعریف شده است.  در سال 89 تعامل با وزارت علوم در خصوص گسترش پوشش خدمات خودمراقبتی به جوانان آغاز گردید که متاسفانه به دلیل نبود بودجه کافی به ثمر نرسید و فعالیتها به معاونت فرهنگی دانشجویی تابعه وزارت بهداشت محدود شد. از آن سال با تدوین بسته خدمت مختص جوانان و شناسنامه مناسب  با آن گرو سنی  در تعامل با ذینفعان معاینات جسمانی و روانی دانشجویان ورودی پزشکی و پیرا پزشکی انجام شد. در سال 90 این معاینات با رویکرد تدوین شناسنامه سلامت طلاب به دانش آموختگان ورودی حوزه علمیه در کاشان، قم، بابل، قزوین تسری پیدا کرد.

هر دو سال یک بار برنامه نظام مراقبت پیشگیری از رفتارهای آسیب رسان در گروه سنی نوجوانان و جوانان منتهی به تا 18 سالگی انجام می پذیرد.

جوانی یکی از مراحل مهم رشدی است و طبق تعریف به گروه سنی 30-18 اطلاق می گردد.  هر چند در بررسی تغییرات رشدی عمدتا از رشد دوران کودکی و نوجوانی صحبت می‌شود، در دوران جوانی نیز تغییرات رشدی بوجود می‌آید و در نتیجه ویژگیها و نیازهایی را که خاص این دوره سنی است ایجاد می‌کنند که ارضا و تامین این نیازها از اهمیت وافری برخوردار است. تامین این نیازها در سلامت فردی و اجتماعی جوان تاثیر مهمی دارد از این‌رو تامین شرایطی برای فراهم نمودن امکانات لازم برای نیازها مورد تاکید روانشناسان و متخصصان است

نیازهای روانی جوانان

در امتداد رشد جوانی که فرد به دوران جوانی پا می‌گذارد نیاز به حس صمیمت، احساس دوستی و داشتن رابطه عاطفی برای فرد در او پررنگتر می‌شود.

 حس استقلال طلبی نیز در این دوران در امتداد شروع آن در نوجوانی و کودکی متکامل‌تر می‌شود یعنی فرد در خلال دوران رشد خود از لحاظ نیاز به استقلال متکامل‌تر می‌شود. بنابراین در صدد برآوردن این نیاز خود برمی‌آید. تفاوت استقلال طلبی این دوران با دوران نوجوانی بسیار ظریف است به این صورت که به علت رشد سایر ویژگیهای فردی بویژه قدرت تفکر و منطق واقعگرایانه این ویژگی استقلال طلبی با واقع نگری بیشتری همراه است. مگر در مواردی که فرد با آسیبهایی مواجه باشد.

نیازهای جسمی دوران جوانی

هرچند در این دوران، رشد جسمی به آن سرعت و کیفیت که در دوره‌های کودکی و نواجوانی وجود دارد چشم‌گیر نیست اما هنوز جوان در شرایطی قرار دارد که نیازهای تغذیه‌ای، بهداشت و ... اهمیت ویژه‌ای در سلامت او، اطرافیان و نسل بعد از او دارند. تامین نیازهای جسمی این دوران تامین کننده شرایط آسایش و سلامت و بهداشت جسمی و روانی او، خانواده او و دیگران است. به لحاظ امر ازدواج، تولید مثل و تشکیل خانواده و اراده آن توجه به وضعیت جسمانی در این دوران حائز اهمیت است

نیازهای اجتماعی دوران جوانی

نیازهایی چون ازدواج و نیاز به صمیمیت، نیاز به کسب هویت و ... به شدت با نیازهای اجتماعی درهم آمیخته هستند. فرد با ورود به دوره جوانی و احساس نیاز به ازدواج ، با نیازهای دیگری مواجه می‌شود. با احساس نیاز به ازدواج، احساس نیاز مالی در او شکل می‌گیرد و به دنبال آن احساس نیاز به کار و موقعیت شغلی و اجتماعی، نیاز به کسب هویت نیز در شکل‌گیری این نیاز، یعنی نیاز به کار و نیازهای مالی دخیل است. فرد با شروع یک کار احساس هویت خود را شکل می‌دهد و نیاز استقلال طلبی خود را نیز ارضا می‌کند. نیاز به آسایش و سلامت اجتماعی، نیاز به دریافت آگاهی و اطلاعات به سبب کمبود تجربه به جوان نیز از اهمیت خاصی برخوردار است.

تامین نیازهای جوانان

مساله تامین نیازهای جوان مبحث بسیار گسترده‌ای است که در حوزه علوم مختلفی چون روانشناسی، علوم اجتماعی، پزشکی، علوم سیاسی، و... قرار می‌گیرد. و دست اندرکاران مختلفی در سطوح کلی و جزئی مسئول تامین نیازهای فرد جوان هستند. خود فرد جوان با تلاش و قدرت فکری و جسمی خود در این راستا نقش بازی می‌کند. خانواده با ایجاد بستر و شرایط مناسب خانوادگی این مهم را انجام می‌دهد و اجتماع با طرح برنامه ریزیهای مناسب اجتماعی.


پرونده سلامت دانشجویان