English|صفحه اصلی  | سایت اصلی دانشگاه | امروز: جمعه ٠٧ بهمن ١٤٠١
-->

برنامه كمك غذايي مادران باردار نيازمند به حمایت های تغذیه ای

 

پیرو تفاهم نامه به عمل آمده با مسئولین محترم موسسه بنیاد علوی برنامه كمك غذايي مادران باردار نيازمند به حمایت های تغذیه ای در برخی از شهرستان های تحت پوشش آن معاونت كه براساس شاخص هاي نيازمندي منطقه انتخاب شده اند، اجرا و تداوم یابد.

 

هدف

ارتقاء وضعيت تغذیه مادران باردار نيازمند تحت پوشش برنامه حمايت تغذيه اي

اين برنامه با مشاركت بخش هاي زير به مورد اجرا گذاشته مي شود:

1-  موسسه بنياد علوي

2- معاونت بهداشت وزارت بهداشت شامل:

  •  دفتر بهبود تغذيه جامعه
  • اداره سلامت مادران دفتر سلامت جمعيت، خانواده ومدارس
  • اداره تنظيم خانواده دفتر سلامت جمعيت، خانواده ومدارس
  • اداره مديريت برنامه هاي سلامت مركز توسعه شبكه

 

گروه هدف مداخله:

در این برنامه، زنان باردار از ابتدای ماه چهارم حاملکی تا 6 ماه پس از زایمان و به مدت 12 ماه تحت پوشش قرار داده می شوند و منظور از زنان شیرده در حقیقت همان زنان بارداری هستند که از ابتدای برنامه تحت پوشش بوده اند. تا بدین ترتیب از شیر دهی موفقی برخوردار شوند

 مناطق مداخله: در اين برنامه تنها مناطق روستایی انتخاب شده مورد مداخله قرار مي گيرند.

نكات اجرايي برنامه:

-  جمعيت هدف این برنامه عبارت از زنان باردار نیازمندی است که در مناطق روستایی با اولويت ضريب محروميت 6 الی 9 زندگی می کنند.

-  زنان باردار شناسایی شده طی یک لیست محرمانه به بنیاد علوی معرفي مي شوند.

- زنان باردار دچار سوء تغذیه و نیازمند که بر اساس شاخص های تعیین شده شناسایی می شوند فقط درطول يك بارداري می توانند از مزایای این برنامه استفاده کنند.

- کلیه زنانی که سبد غذایی دریافت می کنند ملزم به دریافت کارت مراقبت و شرکت در کلاس های آموزشی مربوطه و انجام کلیه توصیه های کارکنان بهداشتی می باشند.

- کارتی جهت ثبت حضور مادران در کلاس آموزشی طراحی شود و پس از حضور مادر در کلاس آموزشی و تائید مرکز بهداشتی مبنی بر آموزش کامل مادر در خصوص مسائل بهداشتی ، تغذیه ای ، تنظيم خانواده و... پس از مشاهده کارت  سبد غذایی نوبت آتی را در اختیار مادر قرار دهد.

- اولویت پذیرش با زنان باردار زیر 6 ماه می باشد.

- فرم شماره 1در هنگام مراجعه مادر به مراکز بهداشتی درمانی تکمیل و در پرونده مادر قرار داده می شود.

- فرم شماره 2 در پایان هر 6 ماه تکمیل و به دفتر بهبود تغذیه ارسال می گردد.

- تمامی مکاتبات با بنیاد علوی از طریق دفتر بهبود تغذيه جامعه انجام می شود.

- سبد غذایی پیشنهادی توسط دفتر بهبود تغذیه ارائه مي شود. استانها با توجه به غذاهای بومی می توانند مواد غذايي سبد را با هماهنگی این دفتر و  بنیاد علوی جایگزین نمایند. همكاران بنیاد علوی در این مورد همکاری لازم را خواهند نمود.

 

شاخص هاي انتخاب مادران باردار تحت پوشش برنامه:

الف)نيازمند بودن مادر و نداشتن بيماري (شرايط منع مطلق بارداري)

ب)دارا بودن يكي از شاخص هاي بهداشتي تغذيه اي به شرح زير و با تاييد اعضاي تيم سلامت مي توانند از اين خدمات استفاده نمايند:

1- BMI كمتر از 5/18 در شروع بارداری

2- وزن كمتر از 45 كيلوگرم در قبل از بارداري و  هموگلوبين كمتر از 11 گرم در دسي ليتر

3- چند قلويي

4- وزن گيري نامطلوب دوران بارداري براساس جدول ميزان افزايش وزن برحسب BMI

افراد زير تحت پوشش برنامه قرار نمي گيرند:

1- افرادي كه  منع مطلق بارداري دارند

2- بارداري زير 18سال و بالاي 35 سال (كه عليرغم توصيه ها بهداشتی، رعايت نكرده و باردار شده باشند، براي افراد بالاي 35 سال در صورتي كه  مشكل نازايي داشته و  اولين بارداري آنها باشد مي توانند استفاده كنند )

3- افرادي كه به طور منظم حهت دريافت مراقبتهاي دوران بارداري مراجعه نمي كنند