English|صفحه اصلی  | سایت اصلی دانشگاه | امروز: جمعه ٠٧ بهمن ١٤٠١
-->

هدف كلي:

بهبودشيوه زندگي مردم درراستاي ارتقاء سلامت جامعه

اهداف اختصاصي:

1-     افزایش سواد تغذیه ای گروههای هدف اولویت دار حداقل به میزان 50% سال پایه

2-     افزایش میانگین دریافت اقلام اصلی سبد غذایی (میوه ها، سبزی ها، شیر ولبنیات وحبوبات) در خانواده ها حداقل به میزان 15% سال پایه

3-     افزایش مصرف غلات سبوس دار به میزان 20% سال پایه

4-     کاهش میزان مصرف  نمک ، قندهای ساده و چربی به میزان حداقل 30% سال پایه


بسیج ملی کاهش مصرف قند،نمک و چربی

تغذیه و بهداشت مواد غذایی

راهنمای آموزش تغذیه در دوران مختلف زندگی

روشهای تعیین اضافه وزن و چاقی

توصیه های کاربردی برای کنترل اضافه وزن و چاقی

پرسش های رایج درباره نگهداری روغن های خوراکی

پرسش های رایج درباره مقدار مصرف و نحوه طبخ روغن ها

پرسش های رایج درباره نمک

هرم غذایی

پمفلت های بهبود تغذیه جامعه

فیلم های آموزشی بهبود تغذیه جامعه