English|صفحه اصلی  | سایت اصلی دانشگاه | امروز: پنج شنبه ٠٣ فروردين ١٤٠٢
-->

برنامه پیشگیری از اعتیاد:

فعالیت های مربوط به برنامه پیشگیری از اعتیاد در جهت کاهش میزان بروز اعتیاد به مواد در جمعیت تحت پوشش است. این برنامه در جهت انجام مداخلات لازم  براساس سه نوع پیشگیری همگانی، اتنخابی و موردی اجرا  می گردد. که براساس این سه نوع پیشگیری در مرحله اول، هدف مورد نظر در جهت پیشگیری از ابتلاء جمعیت تحت پوشش به سوء مصرف و وابستگی به مواد بوده که در این راستا برنامه های آموزشی و اطلاع رسانی در جمعیت تحت پوشش شهری روستایی (مخصوصا در گروه های در معرض خطر و گروه های پرخطر) اجرا می گردد. در مرحله دوم انجام اقدامات لازم در جهت کاهش آسیب ناشی از اعتیاد در قالب راه اندازی مراکز کاهش آسیب با مشارکت بخش خصوصی اجرا می گردد. که در این مراکز اقدامات لازم از قبیل توزیع سرنگ، سرسوزن، کاندوم، پد الکلی و ... در بین مصرف کنندکان مواد انجام می گیرد. از دیگر فعالیت های مربوطه، ارائه آموزش های لازم از قبیل نحوه تزریق ایمن، برقراری ارتباط جنسی سالم به منظور پیشگیری از شیوع بیماری هایی از قبیل STI و HIV/AIDS می باشد.

فعالیت های مربوط به پیشگیری از اعتیاد در استان در راستای سند ملی پیشگیری از اعتیاد بوده و به منظور ارتقای کمی و کیفی برنامه ها و استفاده از ظرفیت های سایر سازمان ها و دستگاه های ذینفع، هماهنگی و همکاری با شورای هماهنگی شورای مبارزه با مواد مخدر استان که این معاونت به عنوان عضو کمیته های 4 گانه شورای مذکور می باشد، مد نظر است.

شرح وظایف کارشناس :

  •          نظارت بر نحوه اجرای برنامه های پیشگیری از اعتیاد در مرکز بهداشت شهرستان ها
  •          نظارت بر ادغام برنامه پیشگیری از اعتیاد
  •          تدوین برنامه عملیاتی
  •          تدوین و اجرای برنامه آموزشی پیشگیری از اعتیاد برای پرسنل بهداشتی درمانی
  •         انجام بازدید و بررسی از مراکز درمان و کاهش آسیب به عنوان عضو کمیته نظارت استانی شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر
  •       تولید رسانه آموزشی همگانی جهت اطلاع رسانی عمومی

 


سند جامع تحقیقات همه جانبه مبارزه با مواد مخدر، روانگردان ها و پیشسازها با رویکرد اجتماعی

راهنمای برنامه کاهش آسیب مصرف مواد شاخص های آن به صورت فصلی

 

کارزار رسانه ای پیشگیری از اعتیاد

فیلم آموزشی

پمفلت 1

پمفلت 2

بروشور