English|صفحه اصلی  | سایت اصلی دانشگاه | امروز: جمعه ١٠ آذر ١٤٠٢
-->

برنامه ادغام یافته سلامت روان :

تامین، حفظ و ارتقای سلامت روان افراد جامعه از مسئولیت های دست اندرکاران هر کشوری است که باید از ابعاد مختلف جسمی روانی، اجتماعی و معنوی مدنظر قرا گیرد. سلامت روان برای مدت های مدیدی در پشت پرده ای از انگ و تبعیض پنهان مانده بود و اکنون توسعه دانش بشری بستر بیان موضوع سلامت روان و پرداختن به آن را فراهم کرده است.بزرگی، رنج و بار ناشی از ناتوانی اختلال های روانپزشکی سرسام آور است.در طی سالهای اخیر، جهان از بار بالای اختلال های روانپزشکی با شیوع حدود 450 میلیون نفری از یک سو و هم چنین از منافع بالقوه بهبود سلامت روان از سوی دیگر آگاه شده است . اختلالهای روانی با ایجاد هزینه های مستقیم (بار مالی اقدامات تشخبصی، درمانی، بازتوانی و پیشگیری) و هزینه غیر مستقیم (کاهش توان فردی، کاهش نیروی مولد جامعه، بار خانوادگی) اثرات زیانباری بر جامعه می گذارند و از طرفی به دلیل ایجاد ناتوانی معمولا افراد مبتلا به این بیماریها بسیار فقیر بوده و از سطح زندگی پایینی برخوردار هستند.بالا رفتن استرس ها و حوادث  ناگوار ناشی از زندگی روبه افزایش شهر نشینی و مهاجرت در سال های اخیر از قبیل ازدحام، آلودگی های محیطی، فقر، تبیض، سطح بالای خشونت ، کاهش حمایت های اجتماعی، بیکاری و... .برسلامت روان اثرات نامطلوبی گذاشته است.

برنامه ادغام یافته سلامت در شبکه های بهداشت درمان که از دهه هفتاد در کشور آغاز شده است به جرات می توان بعنوان یک انقلاب بهداشتی در زمان خود، در زمینه سلامت روان دانست، چرا که توانست مفهوم سلامت روان را که تا آن زمان یک امر پیچیده و لوکس تلقی می شد به زبان ساده و قابل اجرا بیان کند. این اقدام، برنامه سلامت روان را به عنوان امری شدنی و اجرایی، به سیاستگذاران بهداشت قبولانید. اما متاسفانه در طی این مدت همگام با تغییر سیمای اپیدمیولوژی بیماری ها، نیاز های جامعه در بحث سلامت باز بینی نشده است. علاوه بر این تغییر در دانش و نگرش جامعه و نیز تغییرات اساسی در خصوص نگرش به سلامت روان و بیماریهای روانی ایجاد شده است. اختلال های اعصاب و روان که شامل  (شدید روانی، خفیف روانی،صرع و عقب مانده ذهنی و سایر دلایل که شامل شب اداری ، لکنت زبان، ناخن جویدن و.....) رتبه دوم بار بیماریها در کشور را دارد. با توجه به این مهم و نظر به تخصصی بودن برنامه های سلامت روان که شامل (بیماریابی بهورز، ارجاع به پزشک در مراکز بهداشتی درمانی و در مان توسط پزشک مرکز و در صورت نیاز ارجاع به متخصص و پیگیری های مداوم توسط بهورز و پزشک) توجه بیشتری را در جهت  آموزش کارکنان را درگیر می طلبد.حجم نیازمندان به خدمات سلانت روان بسیار زیاد است، از طرفی با توجه به الگوی اجرای برنامه ادغام ، کارکنان پایگاه های بهداشتی و خانه های بهداشت می توانند در امر اموزش و پیشگیری، بیماریابی، ارجاع و پیگیری موثر باشد. ولی افرادی که به نوعی بدنبال استرس و یا مشکلات خانوادگی و یا اشکال در روابط بین فردی و عاطفی به مشاوره نیاز دارند، لازم است بصورت تخصصی در برنامه روان به آنها توجه شود.

شرح وظایف کارشناس :


تداوم اجرای برنامه كشوري سلامت روان در مناطق روستایی و شهری

 • افزایش آگاهی جامعه نسبت به اصول و مفاهیم بهداشت روان و تغییر و اصلاح نگرش افراد جامعه نسبت به بیماریهای روانپزشکی و تشویق و ترغیب عموم در جهت استفاده از اصول بهداشت روان در جهت بهتر شدن کیفیت زندگی
 • اجرای آموزش ومراقبت وپیگیری براي گروه هاي خاص آسيب پذير جامعه كه نيازمند مداخلات خاص و خدمات پيشگيري از اختلالات رواني و مداخلات ارتقايي که می توان به برنامه هایی از جمله پیشگیری از خودکشی و پیشگیری از خشونت خانگی اشاره کرد.
 • ایجاد هماهنگی های لازم به منظور بهبود وتوسعه همکاریهای درون بخشی و برون بخشی برای پیشبرد برنامه ها در سطح استان و شهرستان ها
 • پیگیری و هماهنگی های لازم با بخش درمان در خصوص راه اندازي بخش روانپزشكي دربيمارستانهاي عمومي به ميزان حداقل10 درصد كل تخت‌هاي هر دانشگاه و يا تغيير كاربري تخت هاي باضريب اشغال كمتر از 70 درصد، تجهيز و بهينه سازي اورژانس هاي روانپزشكي، كمك به فعال شدن گروه هاي خودياري در حوزه اختلالات رواني اشاره نمود.
 •  مشارکت درفعالیتهای پژوهشی و فعالیتهای میدانی کشوری و استانی در جهت تعیین نوع و حجم بیماریهای روانپزشکی در کشور و یا مناطق تحت پوشش
 • هماهنگی و برنامه ریزی درجهت تشکیل کمیته های استانی و شهرستانی بهداشت روان و پیگیری مصوبات آن
 • جمع آوری اطلاعات و آمار های مربوطه و بررسی در مورد شناخت بیمار های روانپزشکی در سطح استان و شهرستان
 •  مشارکت در برنامه ریزی در مورد توسعه سلامت روان از نظر کمی و کیفی و بررسی در مورد تعیین شاخص های بهداشت روان و اولویت های استانی از قبیل شیوع و بروز نوع مشکل در استان و شهرستان
 •  مشارکت در تهیه مواد آموزشی ازجمله بروشور، پوستر و فیلم های آموزشی جهت استفاده در آموزش های همگانی
 •  اجرای برنامه های هفته بهداشت روان با توجه به دستورالعمل ارسالی از اداره سلامت روان وزارت متبوع و اولویت های استانی مصوب کمیته بهداشت روان استان و شهرستان
 • تهیه گزارش عملکرد سالیانه اجرای برنامه ها و همچنین تهیه گزارش عملکرد ریالی و ارسال وارائه به مقام مافوق دراستان و شهرستان
 • پایش وارزشیابی برنامه ها ونظارت بر حسن اجرای اموردرواحد های تابعه استان و شهرستان 
 • مسئولیت آموزش و باز آموزی پرسنل تابعه در سطوح مختلف خدمات با برگزاری کارگاههای آموزشی و جلسات آموزشی در استان و شهرستان
 • همکاری ومشارکت درفعالیت های روانپزشک مشاور برنامه بهداشت روان دراستان در زمینه روان سنجی وتهیه شناسنامه روانپزشکی افراد
 • اجرا و راه اندازی سند جامع سلنت روان
 • اجرا و راه اندازی برنامه پیشگیری ازخودکشی در یکی شهرستانها بصورت پایلوت