English|صفحه اصلی  | سایت اصلی دانشگاه | امروز: يکشنبه ٠٢ مهر ١٤٠٢
-->

مشخصات کارکنان گروه پیشگیری و مبارزه با بیماریهای واگیر


آدرس پست الکترونیک گروه :phc_cdc@umsu.ac.ir

رئیس گروه پیشگیری و مبارزه با بیماریهای واگیر : دکتر سریه زلفی

 

کارشناس مبارزه با بیماریهای واگیر: دکتر بهرام نعمتی

کارشناس مبارزه با بیماریهای واگیر: لیدا ستارنژاد

کارشناس مبارزه با بیماریهای واگیر: زهرا عسکرزاده

 

کارشناس مبارزه با بیماریهای واگیر: رضا قهرمانزاده

کارشناس مبارزه با بیماریهای واگیر: رحیم مقنی نژاد

کارشناس مبارزه با بیماریهای واگیر: بهروز صداقت

کارشناس مبارزه با بیماریهای واگیر: رقیه امین دوست