English|صفحه اصلی  | سایت اصلی دانشگاه | امروز: يکشنبه ٠٩ مهر ١٤٠٢
-->

تغذیه کودکان

گزارش جامع برنامه مکمل یاری با مگادوز ویتامین A برای کودکان دو تا پنج سال در شش استان کم برخوردار

بخشنامه مکمل یاری کودکان

دستور عمل اجرایی برنامه مشارکتی - حمایتی بهبود وضع تغذیه کودکان

دستورعمل برنامه تامین وعده غذای گرم روستامهدها

فرم مشارکتی - حمایتی

فرم کمیته ها

فرم فعالیت های بین بخشی

فرم تفاهم نامه روستا مهد

لیست خطی روستا مهد


تغذیه مادران

مجموعه آموزشی رژیم درمانی (ویژه کارشناسان تغذیه)

دستور عمل برنامه حمایت تغذیه ای زنان باردار نیازمند

فرم گزارش عملکرد برنامه حمایت تغذیه ای زنان باردار

فرم شاخص های تغذیه ای مادران باردار

فرم شاخص مادران باردار

تغذیه جوانان،نوجوانان و مدارس

بخشنامه شیرمدارس

دستورعمل آهن یاری

فرم عملکرد آهن یاری

دستورعمل اجرايي پايش برنامه پيشگيري ازاختلالات ناشي ازكمبود ید

تغذیه در تحول نظام سلامت در حوزه بهداشت

 

شرح وظایف مراقبین سلامت، کارشناسان تغذیه و پزشکان در اجرای مراقبت های تغذیه ای در پایگاه ها و مراکز جامع سلامت

جدول موارد ارجاع از مراقب سلامت در مراقبت های تغذیه ای

مجموعه مراقبت ها و خدمات تغذیه ای در برنامه تحول نظام سلامت در حوزه بهداشت

پانل های تغذیه

فرم های مراقبت تغذیه ای برنامه تحول سلامت در حوزه بهداشت

مجموعه آموزشی تغذیه برای تیم سلامت در برنامه پزشک خانواده

بسته خدمت تغذیه ویژه پزشک در برنامه تحول نظام سلامت در بخش بهداشت

بسته خدمت تغذیه ویژه کارشناسان تغذیه دربرنامه تحول نظام سلامت در بخش بهداشت

بسته خدمت تغذیه ویژه مراقب سلامت در طرح نوین نظام تحول سلامت در حوزه بهداشت (درحاشیه شهرهای بزرگ)

بسته آموزشی تغذیه ویژه مراقب سلامت در طرح نوین نظام تحول سلامت در حوزه بهداشت (درحاشیه شهرهای بزرگ)