English|صفحه اصلی حوزه ریاست| سایت اصلی دانشگاه      امروز: چهارشنبه ٠٦ مهر ١٤٠١

جلسات شورای دانشگاه برگزار شده در طی سالهای 95-94