English|صفحه اصلی  | سایت اصلی دانشگاه | امروز: دوشنبه ٣٠ بهمن ١٣٩٦
-->

معاونین فنی سابق

 

دکتر رسول انتظارمهدی

1380-1387

دکتر ایرج محبی

1373-1376